واگذاری 94 دستگاه سواری برون شهری وخودروی ون روستایی در کرمان

۹۶/۰۶/۲۵ شماره 2281 ۲۲۸۱
شماره 2281 ۲۲۸۱
ندای وحدت شماره ۲۲۸۱ ۹۶/۰۶/۲۵