وجود بیش از 300 آرایشگاه غیر مجاز زنانه در شهر کرمان

۹۵/۰۹/۱۴ شماره 2091 ۲۰۹۱
شماره 2091 ۲۰۹۱
ندای وحدت شماره ۲۰۹۱ ۹۵/۰۹/۱۴