وقوع پس لرزه ها کاملا عادی است اما احتیاط های لازم را باید انجام دهیم

۹۶/۰۹/۱۴ شماره 2335 ۲۳۳۵
شماره 2335 ۲۳۳۵
ندای وحدت شماره ۲۳۳۵ ۹۶/۰۹/۱۴