پاسخ رهبر انقلاب به نامه معاون اول رییس جمهور پیرامون پرداخت های غیر متعارف : کلیه دستگاها موظفند قاطعانه برخورد کنند

۹۵/۰۴/۱۳ شماره 664 ۶۶۴
شماره 664 ۶۶۴
پیام ما شماره ۶۶۴ ۹۵/۰۴/۱۳