پاسخ مسئولین به گلایه های مطرح شده در ارتباط با وضعیت نا مطلوب قطارهای شرکت مسافبری جوپار

۹۷/۰۷/۱۴ شماره 235 ۲۳۵

۲۳۵

۳۵
شماره 235 ۲۳۵
هفتواد شماره ۲۳۵ ۹۷/۰۷/۱۴