پرداخت تسهیلات برای سرعت بخشیدن به پروژه های شهر

۹۶/۱۰/۰۷ شماره 2348 ۲۳۴۸
شماره 2348 ۲۳۴۸
ندای وحدت شماره ۲۳۴۸ ۹۶/۱۰/۰۷