پردیسان قائم بهترین مجموعه ی گردشگری جنوب شرق خواهد شد

۹۴/۱۰/۲۶ شماره 2245 ۲۲۴۵
شماره 2245 ۲۲۴۵
کرمان امروز شماره ۲۲۴۵ ۹۴/۱۰/۲۶