پرفسور سمیعی بعد از برد پرسپولیسی ها مقابل استقلال؛از بازی لذت بردم

۹۵/۰۱/۲۸ شماره 602 ۶۰۲
شماره 602 ۶۰۲
پیام ما شماره ۶۰۲ ۹۵/۰۱/۲۸