پورابراهیمی نماینده مجلس: استعفای استاندار تحت فشار اصلاح طلبان تندرو بوده با جلسه با وزیرکشور برای ادامه کار رزم حسینی

۹۶/۰۳/۱۳ شماره 178 ۱۷۸

۱۷۸

۱۲
شماره 178 ۱۷۸
هفتواد شماره ۱۷۸ ۹۶/۰۳/۱۳