پول نفت را میدهند که عده ای را راضی نگه داریم

۹۶/۱۰/۲۳ شماره 206 ۲۰۶

۲۰۶

۴۶
شماره 206 ۲۰۶
هفتواد شماره ۲۰۶ ۹۶/۱۰/۲۳