پول نفت را میدهند که عده ای را راضی نگه داریم

۹۶/۱۰/۲۳ شماره 206 ۲۰۶

۲۰۶

۴۵
شماره 206 ۲۰۶
هفتواد شماره ۲۰۶ ۹۶/۱۰/۲۳