پیام رهبر انقلاب در پی حوادث دردناک شهادت زائران در عراق و تصادف قطار :دغدغه حل ریشه ای مصائب دردناک باید الویت مسئولان باشد

۹۵/۰۹/۰۷ شماره 2087 ۲۰۸۷
شماره 2087 ۲۰۸۷
ندای وحدت شماره ۲۰۸۷ ۹۵/۰۹/۰۷