پیام سرلشکر سلیمانی به محضر مقام معظم رهبری: پایان سیطره شجره خبیثه داعش را اعلام می نمایم

۹۶/۰۹/۰۱ شماره 2326 ۲۳۲۶
شماره 2326 ۲۳۲۶
ندای وحدت شماره ۲۳۲۶ ۹۶/۰۹/۰۱