پیام سیاسی رییس ستاد دکتر نوذر : همسفر باز بمان راه کمی طولانی است

۹۴/۱۲/۱۱ شماره 580 ۵۸۰
شماره 580 ۵۸۰
پیام ما شماره ۵۸۰ ۹۴/۱۲/۱۱