پیام قدردانی حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت انتخابات ۲۹ اردیبهشت

۹۶/۰۲/۳۱ شماره 2200 ۲۲۰۰
شماره 2200 ۲۲۰۰
ندای وحدت شماره ۲۲۰۰ ۹۶/۰۲/۳۱