پیرامون تاخیر در ساخت وساز بیمارستان 200 تختخوابی

۹۴/۰۸/۲۴ شماره 665 ۶۶۵
شماره 665 ۶۶۵
نگین سیرجان شماره ۶۶۵ ۹۴/۰۸/۲۴