پیروزی قاطع اصلاح طلبان در شورای شهر کرمان

شماره 69 ۶۹
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۹ ۹۶/۰۳/۰۲