پیش بینی تولید 11 میلیون تن فولاد در کرمان

۹۵/۰۹/۳۰ شماره 2102 ۲۱۰۲
شماره 2102 ۲۱۰۲
ندای وحدت شماره ۲۱۰۲ ۹۵/۰۹/۳۰