پیش بینی صدور 80 هزار ویزا در اربعین سال جاری در کرمان

۹۶/۰۶/۲۵ شماره 2281 ۲۲۸۱
شماره 2281 ۲۲۸۱
ندای وحدت شماره ۲۲۸۱ ۹۶/۰۶/۲۵