پیش بینی کاهش 15ذدرصدی بارندگی کشور در زمستان جاری

۹۶/۱۰/۰۶ شماره 2347 ۲۳۴۷
شماره 2347 ۲۳۴۷
ندای وحدت شماره ۲۳۴۷ ۹۶/۱۰/۰۶