پیمان نصیری سهمیه پارالمپیک را کسب کرد

۹۴/۰۸/۰۶ شماره 328 ۳۲۸
شماره 328 ۳۲۸
کرمان ورزشی شماره ۳۲۸ ۹۴/۰۸/۰۶