چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم در شهرستان بردسیر برگزار شد

۹۶/۰۲/۲۳ شماره 2194 ۲۱۹۴
شماره 2194 ۲۱۹۴
ندای وحدت شماره ۲۱۹۴ ۹۶/۰۲/۲۳