کریمی رئیس هیات شنا استان: تلاش خانواده شنا برای توسعه این رشته ادامه دارد

۹۶/۰۷/۰۲ شماره 383 ۳۸۳
شماره 383 ۳۸۳
کرمان ورزشی شماره ۳۸۳ ۹۶/۰۷/۰۲