کریمی رییس ستاد انتخابات روحانی در کرمان : راه سال 92 را رها نمیکنیم

شماره 66 ۶۶
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۶ ۹۶/۰۲/۱۲