کسب 608 رتبه سه رقمی کنکور سراسری توسط دانش آموزان کرمانی

۹۶/۰۶/۲۹ شماره 84 ۸۴
شماره 84 ۸۴
ندای اعتدال کرمان شماره ۸۴ ۹۶/۰۶/۲۹