کسر خدمت 6ماهه خدمت فعالان سازمان های مردم نهاد صحت ندارد

۹۶/۱۲/۱۷ شماره 2397 ۲۳۸۷
شماره 2397 ۲۳۸۷
ندای وحدت شماره ۲۳۸۷ ۹۶/۱۲/۱۷