کشته شدن سالانه 170 نفر در جاده های استان کرمان

۹۵/۱۲/۱۱ شماره 2152 ۲۱۵۲
شماره 2152 ۲۱۵۲
ندای وحدت شماره ۲۱۵۲ ۹۵/۱۲/۱۱