کشته شدن سالانه 800 نفر بر اثر سوانح رانندگی در کرمان

۹۵/۰۸/۲۴ شماره 641 ۶۴۱
شماره 641 ۶۴۱
امیدکرمان شماره ۶۴۱ ۹۵/۰۸/۲۴