کشف جلیقه انتحاری و مواد منفجره توسط نیروهای اطلاعات سپاه ثارالله

۹۵/۰۴/۲۹ شماره 675 ۶۷۵
شماره 675 ۶۷۵
پیام ما شماره ۶۷۵ ۹۵/۰۴/۲۹