کلنگ زنی و افتتاح 96 طرح با اعتبار 128 میلیارد تومان

۹۵/۱۱/۱۷ شماره 154 ۱۵۴

۱۵۴

۱۵۳
شماره 154 ۱۵۴
طلوع بم شماره ۱۵۴ ۹۵/۱۱/۱۷۵


۱۵۳

PDF