کنگره ملی پیامبر اعظم (ص) سال آینده در کرمان برگزار میشود

۹۵/۰۸/۰۲ شماره 2064 ۲۰۶۴
شماره 2064 ۲۰۶۴
ندای وحدت شماره ۲۰۶۴ ۹۵/۰۸/۰۲