کهندل بعنوان سرمربی تیم فوتبال نونهالان مس انتخاب شد

۹۵/۰۵/۰۷ شماره 357 ۳۵۷
شماره 357 ۳۵۷
کرمان ورزشی شماره ۳۵۷ ۹۵/۰۵/۰۷