کیفر خواست پرونده اختلاس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت صادر شد

۹۵/۱۲/۲۵ شماره 2161 ۲۱۶۱
شماره 2161 ۲۱۶۱
ندای وحدت شماره ۲۱۶۱ ۹۵/۱۲/۲۵