گزارش «اقتصاد کرمان» از متن و حواشی استعفای محسن جلالپور رییس اتاق ایران و کرمان

۹۵/۰۵/۱۹ شماره 50 ۵۰
شماره 50 ۵۰
اقتصاد کرمان شماره ۵۰ ۹۵/۰۵/۱۹