گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال 96 شهرداری منطقه یک

۹۶/۰۸/۰۶ شماره 2309 ۲۳۰۹
شماره 2309 ۲۳۰۹
ندای وحدت شماره ۲۳۰۹ ۹۶/۰۸/۰۶