گشایش اعتبار 100 میلیون یورویی برای یک کارخانه فولادی در استان

۹۵/۰۹/۱۶ شماره 61 ۶۱
شماره 61 ۶۱
اقتصاد کرمان شماره ۶۱ ۹۵/۰۹/۱۶