گشایش نمایشگاه کتاب کرمان 24 آبان ماه

۹۵/۰۸/۰۳ شماره 2065 ۲۰۶۵
شماره 2065 ۲۰۶۵
ندای وحدت شماره ۲۰۶۵ ۹۵/۰۸/۰۳