گفتگو اختصاصی استقامت با زوج هنرمند سالار عقیلی و حریر شریعت زاده : از مردم کرمان انرژی گرفتیم

۹۵/۰۴/۲۶ شماره 534 ۵۳۴
شماره 534 ۵۳۴
استقامت شماره ۵۳۴ ۹۵/۰۴/۲۶