گلایه از انحصاری بودن سازمان تامین اجتماعی

۹۶/۰۳/۲۸ شماره 2219 ۲۲۱۹
شماره 2219 ۲۲۱۹
ندای وحدت شماره ۲۲۱۹ ۹۶/۰۳/۲۸