گلایه معاون وزیر امور خارجه از قیمت بلیت هوا پیمایی ماهان در کرمان

۹۶/۰۶/۱۵ شماره 2276 ۲۲۷۶
شماره 2276 ۲۲۷۶
ندای وحدت شماره ۲۲۷۶ ۹۶/۰۶/۱۵