گلایه والدین ژیمناستیک کار از بعضی مربیان و هیات ژیمناستیک

۹۴/۰۹/۱۸ شماره 334 ۳۳۴
شماره 334 ۳۳۴
کرمان ورزشی شماره ۳۳۴ ۹۴/۰۹/۱۸