10 ملیارد دلار پروژه آماده سرمایه گذاری در کرمان

۹۴/۱۰/۱۹ شماره 2240 ۲۲۴۰
شماره 2240 ۲۲۴۰
کرمان امروز شماره ۲۲۴۰ ۹۴/۱۰/۱۹  ۰


۵۱