180 میلیارد تومان تسهیلات خود اشتغالیِ استان در سال جاری

۹۶/۰۵/۰۷ شماره 2248 ۲۲۴۸
شماره 2248 ۲۲۴۸
ندای وحدت شماره ۲۲۴۸ ۹۶/۰۵/۰۷