30 میلیون تومان برای روستاها و 40 میلیون تومان تسهیلات برای شهرهای مناطق زلزله زده

۹۶/۱۰/۰۲ شماره 204 ۲۰۴

۲۰۴

۱۸
شماره 204 ۲۰۴
هفتواد شماره ۲۰۴ ۹۶/۱۰/۰۲