75 درصد مصوبات در حال اجرا 25 درصد بلاتکلیف

۹۴/۱۱/۲۵ شماره 44 ۴۴
شماره 44 ۴۴
اقتصاد کرمان شماره ۴۴ ۹۴/۱۱/۲۵