هفتواد
شماره ۳۱۷ - شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
هفته‌نامه استانی
سیاسی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ محمد حسنی سعدی
مدیرمسئول : محمد حسنی سعدی
سردبیر :
شماره مجوز : 90/27857
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

هفته نامه هفتواد به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد حسنی سعدی دی ماه سال 1390 مجوز گرفت و از بهمن ماه همان سال شروع به چاپ و انتشار نموده است . این نشریه در زمینه فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی با گستره توزیع استان کرمان به شماره ثبت 90/27857مجوز انتشار دریافت کرده است .
هفته نامه هفتواد همواره سعی بر مشی مطالبه گری و نقد منصفانه دارد و سعی می کند خطوط قرمز واهی را بشکند تا در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی بتواند نقش رسانه ای خود را به نحو احسن انجام دهد .
شماره تلفن : 32253856 ـ 32253342 ـ 09131978997
کد پستی :7614839669
آدرس : کرمان ـ چهارراه شهید باهنر ـ جنب معاونت حمل و نقل شهرداری ، مجتمع میلاد نور ـ طبقه دوم واحد 305

۹۹/۰۵/۲۵ نشریه هفتواد شماره 315 ۳۱۵
نشریه هفتواد شماره 315 ۳۱۵
هفتواد شماره ۳۱۵ ۹۹/۰۵/۲۵
۹۹/۰۵/۰۴ نشریه هفتواد شماره 313 ۳۱۳
نشریه هفتواد شماره 313 ۳۱۳
هفتواد شماره ۳۱۳ ۹۹/۰۵/۰۴
۹۹/۰۴/۲۸ نشریه هفتواد شماره 3224 ۳۱۲
نشریه هفتواد شماره 3224 ۳۱۲
هفتواد شماره ۳۱۲ ۹۹/۰۴/۲۸
۹۹/۰۴/۲۲ نشریه هفتواد شماره 311 ۳۱۱
نشریه هفتواد شماره 311 ۳۱۱
هفتواد شماره ۳۱۱ ۹۹/۰۴/۲۲
۹۹/۰۴/۱۴ نشریه هفتواد شماره 310 ۳۱۰
نشریه هفتواد شماره 310 ۳۱۰
هفتواد شماره ۳۱۰ ۹۹/۰۴/۱۴
۹۹/۰۴/۰۷ نشریه هفتواد شماره 309 ۳۰۹
نشریه هفتواد شماره 309 ۳۰۹
هفتواد شماره ۳۰۹ ۹۹/۰۴/۰۷
۹۹/۰۳/۳۱ نشریه هفتواد شماره 308 ۳۰۸
نشریه هفتواد شماره 308 ۳۰۸
هفتواد شماره ۳۰۸ ۹۹/۰۳/۳۱
۹۹/۰۳/۲۵ نشریه هفتواد شماره 307 ۳۰۷
نشریه هفتواد شماره 307 ۳۰۷
هفتواد شماره ۳۰۷ ۹۹/۰۳/۲۵
۹۹/۰۳/۱۰ نشریه هفتواد شماره 306 ۳۰۶
نشریه هفتواد شماره 306 ۳۰۶
هفتواد شماره ۳۰۶ ۹۹/۰۳/۱۰
۹۹/۰۳/۰۳ نشریه هفتواد شماره 305 ۳۰۵
نشریه هفتواد شماره 305 ۳۰۵
هفتواد شماره ۳۰۵ ۹۹/۰۳/۰۳
۹۹/۰۲/۲۷ نشریه هفتواد شماره 304 ۳۰۴
نشریه هفتواد شماره 304 ۳۰۴
هفتواد شماره ۳۰۴ ۹۹/۰۲/۲۷
۹۹/۰۲/۲۰ نشریه هفتواد شماره 303 ۳۰۳
نشریه هفتواد شماره 303 ۳۰۳
هفتواد شماره ۳۰۳ ۹۹/۰۲/۲۰