نسیم امید
شماره ۱۶۲ - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
هفته‌نامه استانی
اجتماعی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ فرهاد فتحی زاده
مدیرمسئول : فرهاد فتحی زاده
سردبیر :
شماره مجوز : 75165
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

هفته نامه نسیم امید به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فرهاد فتحی زاده از بهمن سال 1393 شروع به چاپ و انتشار نموده است. این نشریه در زمینه فرهنگی اجتماعی با گستره توزیع استان کرمان به شماره ثبت 75165 مجوز انتشار دریافت کرده است.

در منشور اخلاقی آن آمده است:

1- همواره نقد، اطلاع رسانی صادقانه و شفاف و تبادل آراء و افکار سرلوحه کار ماست.

2- با غرض ورزی نسبت به مساله خاصی برخورد نمی شود.

3- رعایت حقیقت در چارچوبی که قانون اجازه آگاهی از آن را به افکار عمومی می دهد.

4- از آزادی اطلاعات، آزدی تفسیر و انتقاد درچهارچوب قانون دفاع می کند.

5- به مطالب در نشریه نسیم امید به منزله یک خدمت اجتماعی و نه یک کالای بازرگانی، نگریسته می شود.

6- شرافت حرفه ای و دینی ایجاب می کند که از پذیرش هر گونه پاداش مادی غیر قانونی و نامشروع، برای پیشبرد مقاصد خصوصی مغایر با منافع و مصالح عمومی، خودداری گردد.

7- هفته نامه نسیم امید رسانه جامعه مدنی دینی در راه ارتقا حقوق شهروندی و آگاهی عمومی جامعه نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره به روشنگری افکارعمومی

می پردازد.

شماره تلفن: 42201609-034 – 42207250-034– 09139565594 – 09133470728

آدرس پستی: 7818685494

 

 

 

 

۹۷/۰۸/۰۵ شماره 161 ۱۶۱
شماره 161 ۱۶۱
نسیم امید شماره ۱۶۱ ۹۷/۰۸/۰۵
۹۷/۰۷/۲۸ شماره 160 ۱۶۰
شماره 160 ۱۶۰
نسیم امید شماره ۱۶۰ ۹۷/۰۷/۲۸
۹۷/۰۷/۲۱ شماره 159 ۱۵۹
شماره 159 ۱۵۹
نسیم امید شماره ۱۵۹ ۹۷/۰۷/۲۱
۹۷/۰۷/۱۴ شماره 158 ۱۵۸
شماره 158 ۱۵۸
نسیم امید شماره ۱۵۸ ۹۷/۰۷/۱۴
۹۷/۰۷/۰۷ شماره 157 ۱۵۷
شماره 157 ۱۵۷
نسیم امید شماره ۱۵۷ ۹۷/۰۷/۰۷
۹۷/۰۶/۲۴ شماره 156 ۱۵۶
شماره 156 ۱۵۶
نسیم امید شماره ۱۵۶ ۹۷/۰۶/۲۴
۹۷/۰۶/۱۷ شماره 155 ۱۵۵
شماره 155 ۱۵۵
نسیم امید شماره ۱۵۵ ۹۷/۰۶/۱۷
۹۷/۰۶/۰۳ شماره 154 ۱۵۴
شماره 154 ۱۵۴
نسیم امید شماره ۱۵۴ ۹۷/۰۶/۰۳
۹۷/۰۵/۲۷ شماره 153 ۱۵۳
شماره 153 ۱۵۳
نسیم امید شماره ۱۵۳ ۹۷/۰۵/۲۷
۹۷/۰۵/۲۰ شماره 152 ۱۵۲
شماره 152 ۱۵۲
نسیم امید شماره ۱۵۲ ۹۷/۰۵/۲۰
۹۷/۰۵/۱۳ شماره 151 ۱۵۱
شماره 151 ۱۵۱
نسیم امید شماره ۱۵۱ ۹۷/۰۵/۱۳
۹۷/۰۵/۰۶ شماره 150 ۱۵۰
شماره 150 ۱۵۰
نسیم امید شماره ۱۵۰ ۹۷/۰۵/۰۶۲


۴۴