نسیم امید
شماره ۱۴۸ - شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
هفته‌نامه استانی
اجتماعی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ فرهاد فتحی زاده
مدیرمسئول : فرهاد فتحی زاده
سردبیر :
شماره مجوز : 75165
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

هفته نامه نسیم امید به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فرهاد فتحی زاده از بهمن سال 1393 شروع به چاپ و انتشار نموده است. این نشریه در زمینه فرهنگی اجتماعی با گستره توزیع استان کرمان به شماره ثبت 75165 مجوز انتشار دریافت کرده است.

در منشور اخلاقی آن آمده است:

1- همواره نقد، اطلاع رسانی صادقانه و شفاف و تبادل آراء و افکار سرلوحه کار ماست.

2- با غرض ورزی نسبت به مساله خاصی برخورد نمی شود.

3- رعایت حقیقت در چارچوبی که قانون اجازه آگاهی از آن را به افکار عمومی می دهد.

4- از آزادی اطلاعات، آزدی تفسیر و انتقاد درچهارچوب قانون دفاع می کند.

5- به مطالب در نشریه نسیم امید به منزله یک خدمت اجتماعی و نه یک کالای بازرگانی، نگریسته می شود.

6- شرافت حرفه ای و دینی ایجاب می کند که از پذیرش هر گونه پاداش مادی غیر قانونی و نامشروع، برای پیشبرد مقاصد خصوصی مغایر با منافع و مصالح عمومی، خودداری گردد.

7- هفته نامه نسیم امید رسانه جامعه مدنی دینی در راه ارتقا حقوق شهروندی و آگاهی عمومی جامعه نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره به روشنگری افکارعمومی

می پردازد.

شماره تلفن: 42201609-034 – 42207250-034– 09139565594 – 09133470728

آدرس پستی: 7818685494

 

 

 

 

۹۷/۰۴/۱۶ شماره 147 ۱۴۷
شماره 147 ۱۴۷
نسیم امید شماره ۱۴۷ ۹۷/۰۴/۱۶
۹۷/۰۴/۰۹ شماره 146 ۱۴۶
شماره 146 ۱۴۶
نسیم امید شماره ۱۴۶ ۹۷/۰۴/۰۹  ۰


۲۴

۹۷/۰۴/۰۲ شماره 145 ۱۴۵
شماره 145 ۱۴۵
نسیم امید شماره ۱۴۵ ۹۷/۰۴/۰۲
۹۷/۰۳/۲۷ شماره 144 ۱۴۴
شماره 144 ۱۴۴
نسیم امید شماره ۱۴۴ ۹۷/۰۳/۲۷
۹۷/۰۳/۱۲ شماره 143 ۱۴۳
شماره 143 ۱۴۳
نسیم امید شماره ۱۴۳ ۹۷/۰۳/۱۲
۹۷/۰۳/۰۵ شماره 142 ۱۴۲
شماره 142 ۱۴۲
نسیم امید شماره ۱۴۲ ۹۷/۰۳/۰۵
۹۷/۰۲/۲۹ شماره 141 ۱۴۱
شماره 141 ۱۴۱
نسیم امید شماره ۱۴۱ ۹۷/۰۲/۲۹
۹۷/۰۲/۲۲ شماره 140 ۱۴۰
شماره 140 ۱۴۰
نسیم امید شماره ۱۴۰ ۹۷/۰۲/۲۲
۹۷/۰۲/۱۵ شماره 139 ۱۳۹
شماره 139 ۱۳۹
نسیم امید شماره ۱۳۹ ۹۷/۰۲/۱۵
۹۷/۰۲/۰۸ شماره 138 ۱۳۸
شماره 138 ۱۳۸
نسیم امید شماره ۱۳۸ ۹۷/۰۲/۰۸
۹۷/۰۲/۰۱ شماره 137 ۱۳۷
شماره 137 ۱۳۷
نسیم امید شماره ۱۳۷ ۹۷/۰۲/۰۱
۹۷/۰۱/۲۶ شماره136 ۱۳۶
شماره136 ۱۳۶
نسیم امید شماره ۱۳۶ ۹۷/۰۱/۲۶