نسیم امید
شماره ۱۳۷ - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
هفته‌نامه استانی
اجتماعی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ فرهاد فتحی زاده
مدیرمسئول : فرهاد فتحی زاده
سردبیر :
شماره مجوز : 75165
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

هفته نامه نسیم امید به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فرهاد فتحی زاده از بهمن سال 1393 شروع به چاپ و انتشار نموده است. این نشریه در زمینه فرهنگی اجتماعی با گستره توزیع استان کرمان به شماره ثبت 75165 مجوز انتشار دریافت کرده است.

در منشور اخلاقی آن آمده است:

1- همواره نقد، اطلاع رسانی صادقانه و شفاف و تبادل آراء و افکار سرلوحه کار ماست.

2- با غرض ورزی نسبت به مساله خاصی برخورد نمی شود.

3- رعایت حقیقت در چارچوبی که قانون اجازه آگاهی از آن را به افکار عمومی می دهد.

4- از آزادی اطلاعات، آزدی تفسیر و انتقاد درچهارچوب قانون دفاع می کند.

5- به مطالب در نشریه نسیم امید به منزله یک خدمت اجتماعی و نه یک کالای بازرگانی، نگریسته می شود.

6- شرافت حرفه ای و دینی ایجاب می کند که از پذیرش هر گونه پاداش مادی غیر قانونی و نامشروع، برای پیشبرد مقاصد خصوصی مغایر با منافع و مصالح عمومی، خودداری گردد.

7- هفته نامه نسیم امید رسانه جامعه مدنی دینی در راه ارتقا حقوق شهروندی و آگاهی عمومی جامعه نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره به روشنگری افکارعمومی

می پردازد.

شماره تلفن: 42201609-034 – 42207250-034– 09139565594 – 09133470728

آدرس پستی: 7818685494

 

 

 

 

۹۷/۰۱/۲۶ شماره136 ۱۳۶
شماره136 ۱۳۶
نسیم امید شماره ۱۳۶ ۹۷/۰۱/۲۶
۹۶/۱۲/۲۶ شماره 135 ۱۳۵
شماره 135 ۱۳۵
نسیم امید شماره ۱۳۵ ۹۶/۱۲/۲۶
۹۶/۱۲/۱۹ شماره 134 ۱۳۴
شماره 134 ۱۳۴
نسیم امید شماره ۱۳۴ ۹۶/۱۲/۱۹
۹۶/۱۲/۱۲ شماره 133 ۱۳۳
شماره 133 ۱۳۳
نسیم امید شماره ۱۳۳ ۹۶/۱۲/۱۲
۹۶/۱۲/۰۵ شماره 132 ۱۳۲
شماره 132 ۱۳۲
نسیم امید شماره ۱۳۲ ۹۶/۱۲/۰۵
۹۶/۱۱/۲۸ شماره 131 ۱۳۱
شماره 131 ۱۳۱
نسیم امید شماره ۱۳۱ ۹۶/۱۱/۲۸
۹۶/۱۱/۲۱ شماره 130 ۱۳۰
شماره 130 ۱۳۰
نسیم امید شماره ۱۳۰ ۹۶/۱۱/۲۱
۹۶/۱۱/۱۴ شماره 129 ۱۲۹
شماره 129 ۱۲۹
نسیم امید شماره ۱۲۹ ۹۶/۱۱/۱۴
۹۶/۱۱/۰۷ شماره 128 ۱۲۸
شماره 128 ۱۲۸
نسیم امید شماره ۱۲۸ ۹۶/۱۱/۰۷
۹۶/۱۰/۳۰ شماره 127 ۱۲۷
شماره 127 ۱۲۷
نسیم امید شماره ۱۲۷ ۹۶/۱۰/۳۰
۹۶/۱۰/۲۳ شماره 126 ۱۲۶
شماره 126 ۱۲۶
نسیم امید شماره ۱۲۶ ۹۶/۱۰/۲۳
۹۶/۱۰/۱۶ شماره 125 ۱۲۵
شماره 125 ۱۲۵
نسیم امید شماره ۱۲۵ ۹۶/۱۰/۱۶