امیدکرمان
شماره ۶۹۲ - سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷
هفته‌نامه استانی
اجتماعی سیاسی هنری
صاحب امتیاز :‌ احسان جمالي زاده
مدیرمسئول : حسين جمالي زاده
سردبیر : احسان جمالی زاده
شماره مجوز : 124/10211
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

نشریه امید کرمان در آبان ماه سال 1380 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت.این نشریه در ابتدای فعالیت با مجوز روزنامه شروع به فعالیت نمود که بعدا به دلیل کمبود امکانات مالی و نیروی انسانی انتشار نشریه را به صورت دوشماره و هفتگی دنبال نمود.این نشریه هم اکنون در حال فعالیت می باشد وتا پایان شهریور ماه سال 1396 بطور منظم 670 شماره منتشر نموده است.

۹۷/۰۴/۰۵ شماره 683 ۶۸۸
شماره 683 ۶۸۸
امیدکرمان شماره ۶۸۸ ۹۷/۰۴/۰۵۲


۱۲

۹۷/۰۳/۲۳ شماره 682 ۶۸۲
شماره 682 ۶۸۲
امیدکرمان شماره ۶۸۲ ۹۷/۰۳/۲۳
۹۶/۰۷/۲۴ شماره 672 ۶۷۲
شماره 672 ۶۷۲
امیدکرمان شماره ۶۷۲ ۹۶/۰۷/۲۴
۹۶/۰۷/۰۴ شماره 671 ۶۷۱
شماره 671 ۶۷۱
امیدکرمان شماره ۶۷۱ ۹۶/۰۷/۰۴
۹۶/۰۶/۲۲ شماره 670 ۶۷۰
شماره 670 ۶۷۰
امیدکرمان شماره ۶۷۰ ۹۶/۰۶/۲۲
۹۶/۰۶/۱۵ شماره 669 ۶۶۹
شماره 669 ۶۶۹
امیدکرمان شماره ۶۶۹ ۹۶/۰۶/۱۵
۹۶/۰۵/۰۳ شماره 666 ۶۶۶
شماره 666 ۶۶۶
امیدکرمان شماره ۶۶۶ ۹۶/۰۵/۰۳
۹۶/۰۲/۱۲ شماره 658 ۶۵۸
شماره 658 ۶۵۸
امیدکرمان شماره ۶۵۸ ۹۶/۰۲/۱۲
۹۵/۱۲/۲۵ شماره 657 ۶۵۷
شماره 657 ۶۵۷
امیدکرمان شماره ۶۵۷ ۹۵/۱۲/۲۵
۹۵/۱۲/۲۳ شماره 656 ۶۵۶
شماره 656 ۶۵۶
امیدکرمان شماره ۶۵۶ ۹۵/۱۲/۲۳
۹۵/۱۲/۱۵ شماره 655 ۶۵۵
شماره 655 ۶۵۵
امیدکرمان شماره ۶۵۵ ۹۵/۱۲/۱۵
۹۵/۱۱/۰۶ شماره 651 ۶۵۱
شماره 651 ۶۵۱
امیدکرمان شماره ۶۵۱ ۹۵/۱۱/۰۶