امیدکرمان
شماره ۶۷۲ - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
هفته‌نامه استانی
اجتماعی سیاسی هنری
صاحب امتیاز :‌ احسان جمالي زاده
مدیرمسئول : حسين جمالي زاده
سردبیر : احسان جمالی زاده
شماره مجوز : 124/10211
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

نشریه امید کرمان در آبان ماه سال 1380 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت.این نشریه در ابتدای فعالیت با مجوز روزنامه شروع به فعالیت نمود که بعدا به دلیل کمبود امکانات مالی و نیروی انسانی انتشار نشریه را به صورت دوشماره و هفتگی دنبال نمود.این نشریه هم اکنون در حال فعالیت می باشد وتا پایان شهریور ماه سال 1396 بطور منظم 670 شماره منتشر نموده است.

۹۶/۰۷/۰۴ شماره 671 ۶۷۱
شماره 671 ۶۷۱
امیدکرمان شماره ۶۷۱ ۹۶/۰۷/۰۴
۹۶/۰۶/۲۲ شماره 670 ۶۷۰
شماره 670 ۶۷۰
امیدکرمان شماره ۶۷۰ ۹۶/۰۶/۲۲
۹۶/۰۶/۱۵ شماره 669 ۶۶۹
شماره 669 ۶۶۹
امیدکرمان شماره ۶۶۹ ۹۶/۰۶/۱۵
۹۶/۰۵/۰۳ شماره 666 ۶۶۶
شماره 666 ۶۶۶
امیدکرمان شماره ۶۶۶ ۹۶/۰۵/۰۳
۹۶/۰۲/۱۲ شماره 658 ۶۵۸
شماره 658 ۶۵۸
امیدکرمان شماره ۶۵۸ ۹۶/۰۲/۱۲
۹۵/۱۲/۲۵ شماره 657 ۶۵۷
شماره 657 ۶۵۷
امیدکرمان شماره ۶۵۷ ۹۵/۱۲/۲۵
۹۵/۱۲/۲۳ شماره 656 ۶۵۶
شماره 656 ۶۵۶
امیدکرمان شماره ۶۵۶ ۹۵/۱۲/۲۳
۹۵/۱۲/۱۵ شماره 655 ۶۵۵
شماره 655 ۶۵۵
امیدکرمان شماره ۶۵۵ ۹۵/۱۲/۱۵
۹۵/۱۱/۰۶ شماره 651 ۶۵۱
شماره 651 ۶۵۱
امیدکرمان شماره ۶۵۱ ۹۵/۱۱/۰۶
۹۵/۱۰/۱۵ شماره 648 ۶۴۸
شماره 648 ۶۴۸
امیدکرمان شماره ۶۴۸ ۹۵/۱۰/۱۵
۹۵/۱۰/۰۲ شماره 646 ۶۴۶
شماره 646 ۶۴۶
امیدکرمان شماره ۶۴۶ ۹۵/۱۰/۰۲
۹۵/۰۹/۳۰ شماره 645 ۶۴۵
شماره 645 ۶۴۵
امیدکرمان شماره ۶۴۵ ۹۵/۰۹/۳۰