روشنفکری
شماره ۳۳ - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
دوهفته‌نامه منطقه‌ای
اجتماعی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ نظر احمدی تنگانی
مدیرمسئول : احسان احمدی تنگانی
سردبیر : احسان احمدی تنگانی
شماره مجوز : 77683
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

قلم هر آنچه‌ از احوال روزگار نوشت
به سرفرازی انسان از افتخار نوشت
در آستان تعقل به ارج فهمیدن
رها ز هاله و اوهام از اعتبار نوشت

نشریه فرهنگی اجتماعی روشنفکری با گستره فعالیت در منطقه جنوبشرق ایران و مرکزیت کرمان به مدیر مسئولی احسان احمدی در تاریخ 27 اردیبهشت 95 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موفق به اخذ مجوز گردید و پس از انجام اقدامات مقدماتی در 28 تیرماه 95 اولین شماره خود را منتشر کرد،این نشریه با گرایش اصلاح طلبی و استفاده از تجارب دانشگاهیان و هنرمندان توانسته در مدت کوتاه فعالیت خود به یکی از نشریات محبوب منطقه تبدیل شود،روشنفکری برای روشنگری و پرداختن به آسیب ها و معضلات اجتماعی از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد و دست همه صاحب نظران را به گرمی خواهد فشرد

آدرس:کرمان-بولوار 22 بهمن کوچه شماره 2 پلاک 2
کدپستی:7616856319
تلفن مستقیم مدیر مسئول:09131413705

۹۶/۱۱/۱۶ شماره 32 ۳۲
شماره 32 ۳۲
روشنفکری شماره ۳۲ ۹۶/۱۱/۱۶
۹۶/۱۱/۰۲ شماره 31 ۳۱
شماره 31 ۳۱
روشنفکری شماره ۳۱ ۹۶/۱۱/۰۲
۹۶/۱۰/۲۰ شماره 30 ۳۰
شماره 30 ۳۰
روشنفکری شماره ۳۰ ۹۶/۱۰/۲۰
۹۶/۱۰/۰۴ شماره 29 ۲۹
شماره 29 ۲۹
روشنفکری شماره ۲۹ ۹۶/۱۰/۰۴
۹۶/۰۹/۱۹ شماره 28 ۲۸
شماره 28 ۲۸
روشنفکری شماره ۲۸ ۹۶/۰۹/۱۹
۹۶/۰۸/۳۰ شماره 27 ۲۷
شماره 27 ۲۷
روشنفکری شماره ۲۷ ۹۶/۰۸/۳۰
۹۶/۰۸/۱۶ شماره 26 ۲۶
شماره 26 ۲۶
روشنفکری شماره ۲۶ ۹۶/۰۸/۱۶
۹۶/۰۸/۰۱ شماره 25 ۲۵
شماره 25 ۲۵
روشنفکری شماره ۲۵ ۹۶/۰۸/۰۱
۹۶/۰۷/۱۵ شماره 24 ۲۴
شماره 24 ۲۴
روشنفکری شماره ۲۴ ۹۶/۰۷/۱۵
۹۶/۰۶/۲۷ شماره 23 ۲۳
شماره 23 ۲۳
روشنفکری شماره ۲۳ ۹۶/۰۶/۲۷
۹۶/۰۶/۰۶ شماره 22 ۲۲
شماره 22 ۲۲
روشنفکری شماره ۲۲ ۹۶/۰۶/۰۶
۹۶/۰۵/۱۶ شماره 21 ۲۱
شماره 21 ۲۱
روشنفکری شماره ۲۱ ۹۶/۰۵/۱۶