روشنفکری
شماره ۸۸ - دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
دوهفته‌نامه منطقه‌ای
اجتماعی فرهنگی
صاحب امتیاز :‌ نظر احمدی تنگانی
مدیرمسئول : احسان احمدی تنگانی
سردبیر : احسان احمدی تنگانی
شماره مجوز : 77683
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

قلم هر آنچه‌ از احوال روزگار نوشت
به سرفرازی انسان از افتخار نوشت
در آستان تعقل به ارج فهمیدن
رها ز هاله و اوهام از اعتبار نوشت

نشریه فرهنگی اجتماعی روشنفکری با گستره فعالیت در منطقه جنوبشرق ایران و مرکزیت کرمان به مدیر مسئولی احسان احمدی در تاریخ 27 اردیبهشت 95 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موفق به اخذ مجوز گردید و پس از انجام اقدامات مقدماتی در 28 تیرماه 95 اولین شماره خود را منتشر کرد،این نشریه با گرایش اصلاح طلبی و استفاده از تجارب دانشگاهیان و هنرمندان توانسته در مدت کوتاه فعالیت خود به یکی از نشریات محبوب منطقه تبدیل شود،روشنفکری برای روشنگری و پرداختن به آسیب ها و معضلات اجتماعی از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد و دست همه صاحب نظران را به گرمی خواهد فشرد

آدرس:کرمان-بولوار 22 بهمن کوچه شماره 2 پلاک 2
کدپستی:7616856319
تلفن مستقیم مدیر مسئول:09131413705

۹۹/۰۶/۰۲ نشریه روشنفکری شماره 87 ۸۷
نشریه روشنفکری شماره 87 ۸۷
روشنفکری شماره ۸۷ ۹۹/۰۶/۰۲
۹۹/۰۵/۲۰ نشریه روشنفکری شماره 86 ۸۶
نشریه روشنفکری شماره 86 ۸۶
روشنفکری شماره ۸۶ ۹۹/۰۵/۲۰
۹۹/۰۵/۰۱ نشریه روشنفکری شماره 85 ۸۵
نشریه روشنفکری شماره 85 ۸۵
روشنفکری شماره ۸۵ ۹۹/۰۵/۰۱
۹۹/۰۴/۲۱ روزنامه روشنفکری 84 ۸۴
روزنامه روشنفکری 84 ۸۴
روشنفکری شماره ۸۴ ۹۹/۰۴/۲۱
۹۹/۰۴/۰۷ نشریه روشنفکری شماره 83 ۸۳
نشریه روشنفکری شماره 83 ۸۳
روشنفکری شماره ۸۳ ۹۹/۰۴/۰۷
۹۹/۰۳/۱۹ نشریه روشنفکری شماره 82 ۸۲
نشریه روشنفکری شماره 82 ۸۲
روشنفکری شماره ۸۲ ۹۹/۰۳/۱۹
۹۹/۰۲/۲۹ نشریه روشنفکری شماره 81 ۸۱
نشریه روشنفکری شماره 81 ۸۱
روشنفکری شماره ۸۱ ۹۹/۰۲/۲۹
۹۹/۰۲/۰۸ نشریه روشنفکری شماره 80 ۸۰
نشریه روشنفکری شماره 80 ۸۰
روشنفکری شماره ۸۰ ۹۹/۰۲/۰۸
۹۹/۰۱/۲۴ نشریه روشنفکری شماره 79 ۷۹
نشریه روشنفکری شماره 79 ۷۹
روشنفکری شماره ۷۹ ۹۹/۰۱/۲۴
۹۸/۱۲/۲۶ نشریه روشنفکری78 ۷۸
نشریه روشنفکری78 ۷۸
روشنفکری شماره ۷۸ ۹۸/۱۲/۲۶
۹۸/۱۲/۱۰ نشریه روشنفکری شماره 77 ۷۷
نشریه روشنفکری شماره 77 ۷۷
روشنفکری شماره ۷۷ ۹۸/۱۲/۱۰
۹۸/۱۱/۲۶ نشریه روشنفکری شماره 70 ۷۰
نشریه روشنفکری شماره 70 ۷۰
روشنفکری شماره ۷۰ ۹۸/۱۱/۲۶