سمنگان
شماره ۲۹۵ - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
هفته‌نامه منطقه‌ای
اجتماعی فرهنگی هنری
صاحب امتیاز :‌ عصمت اناری قدیری
مدیرمسئول : عصمت اناری قدیری
سردبیر :
شماره مجوز : 70965
انتخاب تاریخ

درباره نشریه

۹۶/۰۸/۳۰ شماره 294 ۲۹۴
شماره 294 ۲۹۴
سمنگان شماره ۲۹۴ ۹۶/۰۸/۳۰