نحوه برگزاري امتحانات در خرداد1400

نویسنده مطلب
این محتوا چه جامعه هدفی را دنبال می کند؟
استانی
در این مطلب در مورد چه سازمان هایی صحبت شده است؟

سرويس خبر: امتحانات پايه هاي داوطلبان ، « دوازدهم » ، « نهم » آزاد، جهشي، ايثارگران و بزرگسالان، در خرداد 1400 به صورت حضوري برگزار مي شود. مديركل آموزش وپرورش استان كرمان، از برگزاري حضوري امتحانات پايه هاي نهم، دوازدهم، داوطلبان آزاد، جهشي، ايثارگران و بزرگسالان، در خرداد 1400 ، خبر داد . به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان كرمان، احمد اسكندري نسب در نشست شوراي معاونان آموزش و پرورش استان با اشاره به روند برگزاري امتحانات خرداد 1400 ، اظهار كرد: براساس مصوبه 977 شوراي عالي اموزش و پرورش، امتحانات خردادماه

1400 ، فقط براي دانش آموزان به « دوازدهم » و « نهم » پايه صورت حضوري است. وي افزود: در ساير پايه ها و دروس غير فني و پايه فني، مسئوليت ارزشيابي دروس، بر عهده مدير مدرسه و بر اساس خواهد « تصميم شوراي مدرسه » بود. اسكندري نسب گفت : امتحانات داوطلبان آزاد، جهشي، ايثارگران و بزرگسالان در پايه هاي نهم و دوازدهم به صورت حضوري است و امتحانات دروس شايستگي هاي فني و استانداردهايمهارت، شاخه هاي تحصيلي فني وحرفه اي وكاردانش نيز به صورت حضوري بوده و سوالات بر اساس طراحي خواهد « وضعيت قرمز » شد.

افزودن نظر

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.